hello

Dám thay đổi

News 8 Th10 2023

DARE TO CHANGE - DÁM THAY ĐỔI là tựa đề một cuốn sách mà tôi rất thích. Thật sự con người ai cũng ngại thay đổi, thay đổi là sẽ mất đi thói quen, mất đi những gì đang có hàng ngày và sẽ đưa chính mình vào hoàn cảnh rủi ro hơn.

Tuy nhiên thay đổi lại là cách mà con người ta làm mình mới hơn, và có một phiên bản khác của chính mình mà đôi khi chính mình cũng không rõ. Weblog cũ của tôi có từ năm 2000, trên nền Wordpres bao nhiêu năm, trên đó cũng có rất nhiều bài viết.

Nhưng chỉ một lần backup quên không lưu lại dữ liệu thế là tôi có động lực để chuyển qua nền tảng Ghost này. Mặc dù sẽ phải viết lại từ đầu  nhưng hy vọng nó sẽ có nhiều thông tin bổ ích và đáng quý cho moi người.

Chuyên mục