PayPal chấp nhận Việt Nam có thể nhận và rút tiền về ngân hàng nội địa từ 14/10/2009

Theo thông báo này, Paypal sẽ chấp nhận các tài khoản Paypal Việt Nam có thể nhận và rút tiền về local bank (ngân hàng địa phương của bạn) kể từ ngày 14/10/2009. Tính đến thời điểm này (22/9/2009), người dùng Paypal Việt Nam chỉ có thể gửi tiền cho các tài khoản Paypal khác trên thế giới mà không thể nhận hay rút được tiền trong tài khoản của mình.