Truyện dài: Cưới trước khi yêu (1)

Nhân thể tay post thì post 1 thể. Cái này thì đúng là truyện đầu tiên tớ viết, bỏ xó hơi lâu rồi, mãi hôm nay mới nhớ ra lôi lại, hôm nào viết tiếp. Sau đây là lời tựa và phần 1 này (nếu hơi sến các bạn bỏ quá cho). RẤt mong có nhiều lời khen để tớ viết tiếp. Tớ là thích được khen (nói thẳng thế cho nhanh) 😀