Bao cao su không có lỗi !!!

Có cái chuyện cười này thấy hay hay, paste lại cho mọi người đọc

Cha mẹ hai bên đều ủng hộ chúng tôi.
Bạn bè ủng hộ chúng tôi.
Còn bạn gái của tôi, cô ấy thực sự là mơ ước của tôi!

Chỉ có một điều duy nhất… hơi phiền: đó là em gái của người yêu!