FPT Triple Play – Ba lần thất vọng

Nói thật là chả muốn viết cái này đâu vì nó chán lắm. Hơn nữa mình vừa rời FPT, bây giờ lại quay lại chửi FPT thì thật là “ăn cháo đá bát” quá. Chiều nay đặt cái status bõ tức đã có đứa vào kêu rồi. Thôi mang tiếng thì mang tiếng luôn, làm thêm cái bài này cho nó đủ bộ.