Trống rỗng

Một người nói với tôi cảm giác trống rỗng là như thế nào. Hóa ra tôi cũng có cảm giác này từ lâu. Tôi cố gắng miêu tả lại, và nếu bạn cảm thấy tương tự hãy cố gắng tránh cảm giác này. Vì sao? Vì nó không tốt, cho cả chính bạn và những người xung quanh bạn.