Tiền mã hóa CryptoCurrency (P1) – Tìm hiểu chung về tiền mã hóa

Tiền mã hóa CryptoCurrency (P1) – Tìm hiểu chung về tiền mã hóa

Một thời gian nghiên cứu về CryptoCurrency có một vài điều chia sẻ cho vui. Sự ra đời của Bitcoin (BTC) và quá trình tăng giá của nó từ chưa được 10 cent / 1 BTC đến tận hơn 1000 USD / 1 BTC làm cho tiền mã hóa trở thành một hiện tượng không thể dự đoán trước được của quá trình phát triển Internet.