Lạm phát cao nhất trong vòng 13 năm

Sáng nay đọc tin thấy tình hình có vẻ căng thẳng quá. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tiếp tục ở mức cao 2,99%, đưa chỉ số giá của 3 tháng đầu năm lên 9,19% và là tỷ lệ lạm phát cao nhất trong một quý từ năm 1995 trở lại đây. Cũng theo dự đoán của bài báo này, lạm phát trong năm 2008 sẽ đạt hơn 15% so với năm 2007.