Lý thuyết 5 ngón tay

Hôm nay đi cùng Tuấn còi và một số bạn 9x mới quen của Tuấn còi phát hiện ra một lý thuyết mới. Số là thế hệ 9x bây giờ suy nghĩ khác lắm, đi hôm nay mới thấy mình phải học hỏi nhiều mới có thể nói chuyện với các em 9x này được. Tuy nhiên, các em này có nêu ra một lý thuyết rất vui, may mà mình còn nhớ lại được.