Gần 30

Hôm nay là sinh nhật, tự dưng lại nhớ đến tuổi của mình, mẹ bảo tối nay mua cho 31 cây nến về mà thổi nhé. Giật mình bảo con mới có 29 thôi mà nhỉ. Nhưng nếu tính cả tuổi mụ rồi tuổi mới thì hình như là 31 thật. Thôi mình là người xã hội hiện đại, tính theo tuổi tây, 2010 trừ đi 1981 là 29 tuổi. Thế cũng là gần 30 rồi.