Văn tốt và tỉ mỉ sẽ thành công

Tại sao Văn tốt và tỉ mỉ sẽ thành công?

Biết mở đầu thế nào nhỉ, kể lại một câu chuyện hồi học cấp 3 về môn Văn đã nhé. Hồi đó, mình học Văn hơi dốt, thầy giáo dạy Văn lớp 12 là thầy Hoàng, cả lớp vẫn gọi là Mi-lô-xê-vích vì thầy giống HLV Mi lô xê vích thời đó, rất căng thẳng về môn Văn với mình. Lúc đó, ít khi bài văn của mình được 6 điểm lắm, 7 điểm thì gọi là sự kiện, còn 8 điểm thì chưa bao giờ luôn.