Lâu rồi không viết

Hôm nay đọc lại cái blog thấy nó mốc ra, mấy tuần mới có một bài, mới thấy buồn làm sao. Hôm nay về sớm nghỉ ngơi thoải mái, tâm hồn thư thái, ngồi tĩnh tâm lại viết một chút ít, gọi là tản mạn lúc … chuẩn bị đi ngủ.