Kiếm tiền qua trả lời khảo sát

Kiếm tiền qua trả lời khảo sát hay Paid Survey là một hình thức kiếm tiền có thực trên mạng. Nó dựa trên nguyên tắc một công ty đứng ra thu thập ý kiến của số đông giống như khảo sát về một vấn đề nào đó, trả tiền cho người trả lời và thu tiền của công ty muốn có được kết quả.

Tham gia khảo sát cùng Pulse Group để lĩnh thưởng

Pulse Group là công ty hàng đầu về Tiến hành Nghiên cứu (RPO) đặt ở nước ngoài chuyên phục vụ những công ty tư vấn, công ty truyền thông và công ty nghiên cứu lớn nhất trên thế giới. Pulse Group sở hữu Planet Pulse, mạng lưới uy tín và năng động nhất của những người tham gia khảo sát trực tuyến mà những ý kiến giá trị của họ đã được các nhà nghiên cứu trên thế giới tin tưởng.