Stratorvarius – Episode (1996)

Để tiếp theo mục âm nhạc, sẽ có một phần review về band nhạc mà tôi thích nhất từ lúc bắt đầu nghe rock đến giờ – Stratovarius; và cụ thể là albums được coi đặc sắc nhất đối với tôi, album Episode