Tại sao lại đi vespa cổ?

Nhiều người hỏi “Tại sao lại đi Vespa cổ” – Tại sao nhiều xe mới hơn hiện đại hơn tốt hơn không đi cứ kì cạch với cái xe cổ lỗ sĩ vừa đi vừa hỏng này nhỉ? Nhân dịp hôm nay đi 3 tiếng mới về được tới nhà, xin trả lời các câu hỏi này.