Cluster 4 orange pi zero plus chạy Skyminer

Cluster 4 orange pi zero plus chạy Skyminer

Như ở bài trước Hướng dẫn cài Skyminer tham gia vào node Skywire, tôi đã hướng dẫn các bạn cài Skywire trên một node chạy độc lập. Hôm nay như đã hứa tôi công bố 1 cluster chạy nhiều bo mạch Orange PI Zero Plus phục vụ cho việc tham gia vào mạng lưới Skywire. Các bạn cần càng nhiều Orange Pi Zero càng tốt, cluster này chạy theo bộ, 2 cái 1 bộ, có thể lắp chồng lên nhau thành 2 cái, 4 cái hoặc 6 cái. Càng nhiều nodes tham gia, bạn càng được tặng reward nhiều Skycoin cuối mỗi kì.