Sài gòn và Hà Nội

Quay lại Sài gòn đến giờ là hơn 3 tuần rồi, hôm nay mới có cảm hứng để tản mạn viết những gì cảm nhận về Sài gòn và tại sao tôi lại thích Hà nội hơn. Không thể chê trách gì, Sài gòn là thành phố đẹp, nhiều nơi để đi chơi, nhiều chỗ cần biết và nhiều thứ cần tìm hiểu. Nhưng Sài gòn không phù hợp với những người như tôi, vì các lí do thế này.