Quy tắc ứng xử nội bộ FPT

Mình post bài này lên không kẻo mấy bạn ở các công ty khác không tin nhưng 8 quy tắc sau có phần nào đó đúng. Nhất là đối với các bạn đang làm ở doanh nghiệp NN thì chắc là hơi bị lạ luôn, còn các bạn làm ở các doanh nghiệp khác thì cũng bình thường.