Tham gia khảo sát cùng Pulse Group để lĩnh thưởng

Pulse Group là công ty hàng đầu về Tiến hành Nghiên cứu (RPO) đặt ở nước ngoài chuyên phục vụ những công ty tư vấn, công ty truyền thông và công ty nghiên cứu lớn nhất trên thế giới. Pulse Group sở hữu Planet Pulse, mạng lưới uy tín và năng động nhất của những người tham gia khảo sát trực tuyến mà những ý kiến giá trị của họ đã được các nhà nghiên cứu trên thế giới tin tưởng.