Cái gì quý giá nhất ?

Trên thế gian, cái gì là quý giá nhất ?

Theo bạn đó là gì? Trước khi xem câu chuyện này, tôi nghĩ đó là những cái tôi không có được. Nhưng có một câu chuyện về ngộ tính Phật pháp rất hay và làm tôi suy nghĩ nhiều điều. Chia sẻ cùng các bạn. Tên câu chuyện do tôi tự đặt