Bắt đầu nghiên cứu chơi Forex nào

Dạo này có nhiều thời gian rảnh, lương thấp, thu nhập yếu kém nên mình nghĩ ra nhiều cách kiếm tiền, nhất là kiếm tiền online … và phương thức đầu tiên được áp dụng (tất nhiên là nhiều cách khác nữa nhưng cách này hay nhất nói trước) là chơi Forex trên mạng.