Tạm biệt tuổi cũ

Một ngày nữa đã trôi qua, và nó là ngày đặc biệt, ngày tôi được sinh ra trong đời. Tôi không còn muốn gọi ngày đó là sinh nhật nữa, vì nó chỉ làm tôi có cảm giác tôi đang già đi mà chưa làm được gì cho cuộc sống. Nhưng ngày này có được là nhờ có Mẹ, vì thế tôi cảm ơn Mẹ tôi.