Chạy node cho cryptocurrency. Phần 1: node là gì?

Chạy node cho cryptocurrency. Phần 1: node là gì?

Node (đọc là nốt) là gì? Ý nghĩa cơ bản của nó theo từ điển tiếng anh có nghĩ là 1 nút, và nó được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực mạng máy tính hoặc viễn thông. Định nghĩa node (nút) có thể thay đổi đáng kể theo ngữ cảnh nó được sử dụng. Khi nói đến mạng máy tính hoặc viễn thông, node có thể được dùng với các mục đích riêng biệt, hoạt động như một điểm phân phối lại hoặc là điểm cuối giao tiếp. Thông thường, một node là một thiết bị mạng vật lý, nhưng trong một số trường hợp cụ thể, nút ảo được sử dụng.