Nighwish – The Islander

Vừa mới dụ thêm một người nghe Nighwish, không nhớ là đã viết bài nào về Nighwish chưa, nhưng thôi cứ viết thêm bài nữa. Lần này về 1 Album mới và một bài mới khá hay của Nighwish, The Islander.