Nhạt …

Cái gì cũng nhạt. Không thấy cảm hứng khi làm bất cứ việc gì. Đôi khi hứng lên làm một việc gì đó nhưng cũng đều bị dập tắt một cách không thương tiếc, khi thì là bố mẹ, khi thì là bạn bè, khi thì là tiền bạc … nhưng quan trọng nhất là bản thân mình không dám làm cái gì cả.