16 quyết định giải thể và miễn nhiệm

Hôm nay đến công ty để dự tổng kết cuối năm, và cái bất ngờ trong ngày là 16 quyết định giải thể và miễn nhiệm các phòng ban trong công ty, quả là kỉ lục! Từ lúc đi làm đến giờ, đây là số quyết định giải thể miễn nhiệm nhiều nhất mà tôi thấy. Chiều đi Liên hoan tổng kết, thấy quá chán và xin về sớm. Tự dưng trên đường nhớ đến câu chuyện “Con cáo và chùm nho”. Xin kể lại với các bạn.

Cái gì quý giá nhất ?

Trên thế gian, cái gì là quý giá nhất ?

Theo bạn đó là gì? Trước khi xem câu chuyện này, tôi nghĩ đó là những cái tôi không có được. Nhưng có một câu chuyện về ngộ tính Phật pháp rất hay và làm tôi suy nghĩ nhiều điều. Chia sẻ cùng các bạn. Tên câu chuyện do tôi tự đặt