Matsuri của Kitaro

Hôm nay hỏi một người, hỏi có biết Kitaro hay không. Được câu trả lời đó là một bài hát 🙁 Hóa ra âm nhạc của Kitaro vẫn còn khá mới mẻ đối với một số người, trong khi albulm đầu tiên của ông ra đời những 3 năm trước khi tôi sinh ra (1978 – Ten Kai) Thế là tôi nghĩ rằng phải giới thiệu mọi người đến với âm nhạc của Kitaro, cũng là một cách giúp mọi người thoải mái thư giãn.