Nighwish – The Islander

Vừa mới dụ thêm một người nghe Nighwish, không nhớ là đã viết bài nào về Nighwish chưa, nhưng thôi cứ viết thêm bài nữa. Lần này về 1 Album mới và một bài mới khá hay của Nighwish, The Islander.

Matsuri của Kitaro

Hôm nay hỏi một người, hỏi có biết Kitaro hay không. Được câu trả lời đó là một bài hát 🙁 Hóa ra âm nhạc của Kitaro vẫn còn khá mới mẻ đối với một số người, trong khi albulm đầu tiên của ông ra đời những 3 năm trước khi tôi sinh ra (1978 – Ten Kai) Thế là tôi nghĩ rằng phải giới thiệu mọi người đến với âm nhạc của Kitaro, cũng là một cách giúp mọi người thoải mái thư giãn.