Đảo qua các công cụ thanh toán trực tuyến đăng tin trên báo Mua&Bán

Báo Mua&Bán hỗ trợ 3 công cụ thanh toán trực tuyến để thanh toán chi phí đăng báo là Vinapay, Payoo và MobiVí. Quá tiện thế là đăng kí luôn tài khoản tại 3 công cụ thanh toán này để thử nghiệm. Và sau đây là kết quả thử nghiệm, đánh giá trên mức độ thuận tiện cho việc thanh toán trực tuyến và cảm quan cá nhân.