Ngày đáng nhớ …

Hôm nay là một ngày đáng nhớ, đáng nhớ vì mọi thứ … mọi thứ … kỉ niệm, nhớ nhung, hối hận, đau đớn, tuyệt vọng, chán nản như chưa bao giờ mình vì những thứ này mà cảm thấy đau đớn và chán chường đến vậy.