Lại một đêm không ngủ được …

Lại một đêm không ngủ được …
Chỉ định ngủ sớm để sáng dậy sớm, thay đổi thói quen thức khuya hàng đêm và sáng dậy muộn.
Thế mà không ngủ nổi.
Bệnh ngạt mũi mùa đông kinh niên cộng với một đống suy nghĩ hồi ức trong đầu làm đầu mình rối tung lên như một mớ bòng bong.
Khó thở. Phòng như ngột ngạt hơn.