Muốn thành công phải biết liều

Muốn bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của riêng mình nhưng chần chừ, chờ đợi cho đến khi đủ điều kiện để thực hiện ý tưởng, nhiều người đã để cơ hội tuột mất khỏi tầm tay […]
Hãy xây dựng lòng tự tin và xóa tan sự sợ hãi bằng hành động.