Năm 2011 của Sư Tử

Năm nay, Sư Tử sẽ khiến mọi người xung quanh phải ngạc nhiên vì những thành công của bạn trong công việc hay học tập nhưng bạn sẽ không nhận được nhiều sự cảm thông, chia sẻ trong các mối quan hệ.