Tạm biệt tuổi cũ

Một ngày nữa đã trôi qua, và nó là ngày đặc biệt, ngày tôi được sinh ra trong đời. Tôi không còn muốn gọi ngày đó là sinh nhật nữa, vì nó chỉ làm tôi có cảm giác tôi đang già đi mà chưa làm được gì cho cuộc sống. Nhưng ngày này có được là nhờ có Mẹ, vì thế tôi cảm ơn Mẹ tôi.

Tạm biệt FPT

Một cách chính thức, ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi là người FPT. Là người FPT không phải là một điều gì quá to lớn và hoành tráng, nhưng cũng có đôi điều tôi tiếc khi tôi rời FPT.