Các nguyên tắc đầu tư ngoại hối

Như đã nói ở bài trước, tôi sẽ thống kê lại các kinh nghiệm đầu tư OptionFair sau một thời gian giao dịch và đưa lên để các bạn tham khảo.

Tuy nhiên trước khi đưa ra kinh nghiệm giao dịch tại OptionFair, tôi nghĩ tôi phải viết bài này trước. Đó là các nguyên tắc khi giao dịch ngoại hối mà tôi thu lượm được từ các nhà đầu tư khác cũng như của chính tôi sau một thời gian chơi forex.

Giao dịch quyền chọn Binary Option

Đây là một hình thức giao dịch phái sinh mới mà tôi vừa được biết, giao dịch có lợi nhuận và rủi ro, bài viết đề cập trên quan điểm cá nhân, người đọc nếu giao dịch tự chịu trách nhiệm về thua lỗ của mình nếu có.