Buổi tiệc nào rồi cũng tàn

Hôm nay nhờ mạng xã hội Facebook mà tôi biết được trên Chungta.vn đã đã tin một người anh mà tôi khâm phục đã xin thôi giữ chức Chủ tịch của Công ty Phân phối mà anh đi cùng từ khi mới bắt đầu. Chẳng biết anh buồn hay vui nhưng dù sao cũng là một thời điểm tốt để nhớ về anh, nhớ về gia đình phân phối mà tôi đã dành hơn nửa thời gian làm việc của mình tại đó. Có lẽ đó là thời gian đi làm vui nhất và đáng nhớ nhất của tôi.