Hướng dẫn làm một địa chỉ mail thật đặc biệt

Tôi vừa hoàn thiện đăng kí một địa chỉ email rất đặc biệt, nó bao gồm tên của tôi luôn [email protected] . Trước kia cũng có một vài địa chỉ hay nhưng ít khi dùng, thời gian này có thời gian lại quay lại đăng kí cho vui. Nhân tiện viết 1 bài hướng dẫn ai muốn đăng kí địa chỉ email đặc biệt như thế có thể làm luôn. Hoàn toàn miễn phí mà chỉ cần có một vài thao tác cơ bản.