17/1/2013: Yahoo đóng của blog tại Việt Nam – Từ người khổng lồ đến kẻ hy sinh trước

Lâu lắm rồi mình mới viết một bài cho blog. Lần này là vì một sự kiện quan trọng. Đó là việc Yahoo vừa bất ngờ đưa ra thông báo về việc đóng cửa Yahoo!Vietnam Blog vào 17/01 tới để tập trung cho các sản phẩm cốt lõi hiện tại và xây dựng các sản phẩm mới. Đầu tiên là một thư điện tử gửi tới người dùng Yahoo! Blog, rất may là tôi còn giữ Blog tại Yahoo! đến bây giờ nên nhận được thư này. Và xác minh lại bằng các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Giờ tôi đã tin rằng Yahoo! không còn muốn phát triển Blog tại Việt Nam nữa.