Hà nội với đen và trắng

Sau khi chơi film được một thời gian, giờ mới biết đến tráng film đen trắng (các cụ chơi film gọi là “xóc”, xóc lọ, nghe ghê vãi) và tự scan ở nhà. Sản phẩm giờ là 100% tự làm rồi. Chưa sản xuất film được thì đi mua film đen trắng về. Cho vào máy chụp. Chụp xong tua về lôi ra. Đem đi xóc. Xóc xong phơi khô đem vào máy scan scan lên thành ảnh số. Nghề chơi quả là loằng ngoằng. So với cái máy số bấm toạch 1 cái ra luôn ảnh số thì công đoạn loằng ngoằng gấp mấy lần liền.