Hướng Dẫn Đăng Ký & Verify Tài Khoản PayPal Việt Nam

Kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2009, như các bạn đã biết, Paypal (PP) đã có thông báo chính thức về việc mở cửa dịch vụ cho thị trường Việt Nam và một số nước khác (Hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2009). Đây là tin rất vui và sẽ rất hữu ích để chúng ta khai thác, mua bán, chuyển-nhận tiền trên mạng được tốt hơn nhờ PP.