Đà nẵng 2009

Vừa đi Đà Nẵng về, đây không biết là lần thứ bao nhiêu mình đi DN rồi nữa. Chỉ biết rằng mỗi lần đến DN, lại thấy TP có nhiều thay đổi so với trước. Cầu Thuận Phước đã nối với nhau, sắp sửa hoàn thành. Trên tuyến đường Sơn Trà – Điện Ngọc, nhiều dự án đã khởi công, 1 số còn sắp hoàn thành nữa. Đà Nẵng vẫn trên đường phát triển, và trong tương lai mình vẫn nghĩ ĐN sẽ còn phát triển hơn Hà nội nhiều.