Mùng 2 Tết

Mùng 1 Têt đã qua, thế là hết Tết.
Tết năm nay lạnh quá, lạnh cả bên ngoài lẫn bên trong, lạnh cả thể chất lẫn tinh thần, lạnh … lẽo

Mùng 1 Tết mà đắp chăn nằm nhà xem hết mấy phim load trên mạng về mà buồn thúi ruột. Muốn đi ra đường chơi mà không biết đi đâu, đi với ai, đi làm gì, và quan trọng nhất là lạnh quá, đi xe máy thì chết rét mất. Lại nhớ đến lời cầu khấn đêm 30 Tết ở chùa Hà …Nếu năm nay mà điều cầu khấn ở chùa Hà đêm 30 Tết thành sự thực, mình đã hứa là từ nay về sau, năm nào 30 Tết cũng sẽ đến chùa Hà 🙂