Công ty mới

Đã viết chia tay FPT rồi, giờ sang công ty mới mà không viết vài dòng thì cũng không hơi tệ. Trong khi công ty mới thì có lẽ to hơn FPT rồi, ít nhất về mặt số lượng nhân viên mà nói. Làm gì thì làm, cũng phải có một vài cảm xúc, như những lầu đầu tiên, lần này là lần đầu tiên tôi chuyển sang công ty khác ngoài FPT. Thứ hai vừa rồi là ngày đi làm đầu tiên. Bây giờ mới viết được một chút