Nghệ sĩ hay Con buôn?

“Không phải Con buôn nào cũng trở thành Nghệ sĩ được … và một số Nghệ sĩ có thể trở thành Con buôn” triết lý này phát triển từ một câu nói luôn được nói ra bởi một chú em đang là Con buôn muốn trở thành Nghệ sĩ. Còn tôi biết, một vài Nghệ sĩ cũng đi buôn.