Chiều 30 Tết…

Không hiểu từ bao giờ, tôi có thói quen đi lượn quanh đường phố chiều 30 Tết. Có lẽ từ khi nhà tôi còn ở trong chợ Hàng Bè. Khái niệm chợ chiều thì mọi người ai cũng biết, nhưng chợ chiều 30 Tết còn đặc biệt và mang đầy cảm xúc hơn. Năm nay cũng vậy, nhưng lần này tôi đi cùng chiếc Vespa xả đầy khói ra phố.