Thi tuyển BIDV

Thế đấy hôm nay thi tuyển vào BIDV. Vào thi từ 7h sáng làm mình phải dậy từ 6h, từ lâu lắm rồi mới dậy sớm thế. Ra ngoài đường gió lạnh đập vào mặt cứ ào ào, nhưng mà hóa ra vẫn đông người lắm. Hàng phở ở Vạn Phúc đã mở hàng từ lâu. Vào làm bát phở rồi đi thi cho nó khỏe.

Cũng lại lâu lắm rồi mới thi đi, như đi thi đại học. Cũng có số báo danh, cũng ngồi so le, cũng có giám khảo, cũng giấy thim cũng thấy đông mà tuyển ít, tỉ lệ tuyển có khi còn hơn thi ĐH ấy chứ. 7h30 rồi, chủ tịch hội đồng thi phát biểu vài câu, rồi chúng ta bắt đầu thi.

Việc thi cử thôi không còn gì để nói nữa, nó cũng diễn ra như thế, và cũng diễn ra rồi, nhưng hôm nay thi mới phát hiện ra mấy điều.