Kí ức về “Kí ức cầu Long Biên”

Hôm nay Hà nội chuyển mùa, đợt gió mùa Đông Bắc từ phương Bắc tràn về kết hợp với cơn bão Parma đang suy yếu dần tạo thành một loại khí hậu đặc trưng của miền Bắc. Mưa, ẩm, hơi se lạnh, gió mạnh và trầm lặng. Ngồi nhà với ấm trà Ô Long thơm, đón nhận cái se lạnh của thời tiết miền Bắc, nghe hòa tấu trong bộ “Phong Hoa Tuyết Nguyệt” và nhớ lại sự kiện văn hóa lớn vừa xảy ra. Đó là “Kí ức cầu Long Biên”