Hôm nay là sinh nhật

Hôm nay đã là sinh nhật rồi. 🙂

Không thấy vui vẻ lắm, vì thêm một tuổi cũng là thêm già đi. Trước kia, khi còn trẻ, lúc đó có một chút thành công chỉ muốn thêm tuổi nhanh để trông già dặn hơn, hợp với công việc. Giờ thì đang trong thời điểm thế này, sao sợ sinh nhật thế, thêm một tuổi nữa, có nghĩa là một năm nữa chưa làm được điều gì, vẫn dậm chân tại chỗ.