Bài học từ người ăn mày

Đôi khi trong cuộc sống sự yêu thích công việc đem lại cho người ta những kiến thức cực kì tuyệt hảo cho công việc mà họ đang làm. Chuyện sưu tầm dưới đây là một ví dụ, một nghề được coi là thấp nhất trong xã hội thì đôi với người ăn mày yêu nghề, nó trở thành một bài học đáng giá cho cả những người đã hay đang học MBA.