Quảng cáo trên Google Adwords

BidvertiserMấy hôm nay nghiên cứu được quả Google Adword khá hay. Đầu tiên cứ làm quả video giới thiệu này đã, có gì sẽ nói tiếp sau. Nhưng Google quả là thần kì. Từ Adword đến Adsense, từ Gmail đến Google Apps, v.v. khó mà tin được, sau này nếu thiếu Google thì con người sẽ ra sao.